Płać kartą w urzędzie

karta bank 01

Kampania informacyjna

Szybki kontakt

Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
tel. 85 657-90-70

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cyfrowy urząd - Wrota Podlasia

Kampania informacyjna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Przydatne odnośniki

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego
Program Rodzina 500 plus
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wrota Podlasia

Liczba gości

Odwiedza nas 117 gości oraz 0 użytkowników.

System gospodarowania odpadami

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2024 R. DO POBRANIA:    ikona pdf  

 

 

UWAGA: zmiana miejsca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) ul. Magazynowa 12 (dawna baza GS) w Milejczycach.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się przy ulicy Magazynowej 12 w Milejczycach, godziny otwarcia - ostatnia sobota każdego miesiąca od 9:00 - do 13:00.

 

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.)
Wójt Gminy Milejczyce zawiadamia, iż Rada Gminy w Milejczycach w dniu 28 czerwca 2022 r. podjęła uchwałę Nr XXII/201/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie gminy Milejczyce.

 

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Milejczyce obowiązuje od 1 sierpnia 2022 roku i wynosi: 22 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

 

1. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 44 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
2. Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób, które zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w wysokości 1 zł od jednego mieszkańca.
3. Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.
Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zagospodarowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych lub zmiany innych danych mających wpływ na wysokość opłaty.
4. Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu płatności. Zmianie uległ jedynie sposób płatności, której można dokonać kartą płatniczą w urzędzie gminy, gotówką u sołtysa lub na wyodrębniony, nowy rachunek bankowy: 23 8092 0001 0021 0034 2000 0310
5. Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właściciela nieruchomości wobec którego została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zawiadomienie stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z ustawą z dnia 1 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w przypadku gdy opłaty nie są uiszczane w ustalonym terminie.

 

 

 

 

 

 

 

 

CO TO JEST KOMPOSTOWANIE?

ZASADY KOMPOSTOWANIA

PRZEDMIOTY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

 

 

 

 

 

  Od 1 lutego 2020 roku obowiązują nowe stawki gospodarki odpadami komunalnymi. Odpady odbierane są przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu.

 

  Za odbiór odpadów mieszkańcy uiszczają opłatę kartą w Urzędzie Gminy, przelewem na rachunek bankowy nr 23 8092 0001 0021 0034 2000 0310 lub u sołtysa wsi.

 

  Rada Gminy Milejczyce uchwaliła, że opłata będzie naliczana od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

 

  Nowa stawka za odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny od 1 lutego 2020 r. wynosi 15,00 zł za m-c od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:DOCPDF
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Plik w formacie doc Plik w formacie pdf
Deklaracja - wzór wypełniony   Plik w formacie pdf

 

 

Opłaty:

Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości (osoby, które złożyły deklarację) kwartalnie, bez wezwania, w terminach:

  • za I kwartał do 15 marca każdego roku;
  • za II kwartał do 15 maja każdego roku;
  • za III kwartał do 15 wrzesnia każdego roku;
  • za IV kwartał do 15 listopada każdego roku.

Opłatę, o której mowa uiszcza się bez wezwania, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Milejczyce nr 23 8092 0001 0021 0034 2000 0310, lub u sołtysa wsi.

 

 

 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK):

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) mieści się przy ul. Szkolnej 10 w Milejczycach (teren byłego SKR), godziny otwarcia – ostatnia sobota każdego miesiąca , od 9.00 – 13.00.

 

 

W punkcie tym mieszkańcy, w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą bezpłatnie oddać następujące kategorie odpadów:

- zużyte opny (z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym, nie rolniczym, tj. od samochodów, rowerów, motorów),

- odpady zielone (części roslin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, tj. trawa, liście, gałęzie, wycięte rośliny, choinki bez ziemi, i pni, kamieni i pozostałości po spaleniu),

- odpady budowlane powstałe w wyniku niewielkiego remontu prowadzonego samodzielnie,

- odpady wielkogabarytowe (meble, stoły, krzesła, łóżka, materace, wózki dziecięce, deski, dywany, rowery, zabawki dużych rozmiarów), 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- zużyte baterie i akumulatory,

- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje),

- przeterminowane leki,

- szkło oraz opakowania ze szkła,

- papier, tekturę, opakowania papierowe i z tektury, tworzywa sztuczne, metale, opakowania metalowe i wielomateriałowe,

- popiół,

- odzież, tekstylia.

Warunkiem przyjęcia odpadów do PSZOK jest okazanie dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy Milejczyce. 

 

 

Zasady optymalnej segregacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plbyua logo

Rysunek1.ppng

przez internet baner
wrotapodlasiazzielonym

Wniosek o dowód

dowod 01