Płać kartą w urzędzie

karta bank 01

Kampania informacyjna

Szybki kontakt

Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
tel. 85 657-90-70

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cyfrowy urząd - Wrota Podlasia

Kampania informacyjna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Przydatne odnośniki

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego
Program Rodzina 500 plus
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wrota Podlasia

Liczba gości

Odwiedza nas 134 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

„Innowacyjna Edukacja w Szkole Podstawowej w Milejczycach” - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  

logo 2019 01

 

  Wójt Gminy Milejczyce zawiadmia, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego ZPIN.271.14.3.2018 dotyczącego – „Zakupu i dostawy sprzętu TIK oraz wyposażenia szkolnych pracowni dla Szkoły Podstawowej w Milejczycach w ramach projektu pn.: „Innowacyjna Edukacja w Szkole Podstawowej w Milejczycach” nr umowy o dofinansowanie UDA-RPPD.03.01.02-20-0222/16-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, nr konkursu RPPD.03.01.02.- IZ.00-20-001/16 w ramach Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych” wybrano ofertę do części  2 - Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych,  13p Sp. z o.o., ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław – wartość przedmiotu zamówienia brutto – 5 289,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć zł 00/100).


   Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena, gwarancja – 60 miesięcy, czas reakcji serwisu – 24 godziny.

  
  W postępowaniu złożono także inne oferty do części 2: Wilanka Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa - część 1 – 5 945,82 (słownie: pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć zł 82/100).

 

 

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (pdf, 126 kb)

plbyua logo

Rysunek1.ppng

przez internet baner
wrotapodlasiazzielonym

Wniosek o dowód

dowod 01