Płać kartą w urzędzie

karta bank 01

Kampania informacyjna

Szybki kontakt

Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
tel. 85 657-90-70

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cyfrowy urząd - Wrota Podlasia

Kampania informacyjna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

OSP Milejczyce

osp logo 01

Przydatne odnośniki

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego
Program Rodzina 500 plus
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wrota Podlasia

Liczba gości

Odwiedza nas 152 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sobiatynie - zapytanie ofertowe

    Wójt Gminy Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na zadanie PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBIATYNIE - GMINA MILEJCZYCE.


    Przedmiotem zamówienia jest zadanie "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sobiatyno", polegające na:
- wymianie pokrycia dachowego,
- wymianie stolarki okiennej,
- wymianie stolarki drzwiowej,
- wykonaniu podłoża, posadzki, podłogi,
- wykonaniu malowania,
- wykonaniu elewacji,
- wykonaniu instalacji elektrycznej,
- wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- wykonaniu ocieplenia budynku,
- wykonaniu ogrzewania.

   Termin realizacji zamówienia: do 01 października 2018 r.

 

   Kryteria wyboru oferty: o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniższa zaoferowana cena wykonania prac.

 

   Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:
- nazwę wykonawcy,
- adres wykonawcy,
- NIP wykonawcy,
- cenę za jaką wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z podziałem na cenę netto i brutto, a w przypadku robót budowlanych – kosztorys ofertowy,
- termin realizacji zamówienia,
- okres gwarancji -5 lat od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

 

    Oferty prosimy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Milejczycach, ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce, pokój nr 2 - sekretariat.

 

   Ofertę należy złożyć w terminie do 10.04.2018r. do godz. 12.00.

 

   Otwarcia ofert nastąpi w dniu 10.04.2018 r. o godz. 12.15

 

    Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Wójt Gminy Jerzy Iwanowiec tel. 796 563 379

 

                                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                                           Jerzy Iwanowiec

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

KOSZTORYS OFERTOWY

 

PRZEDMIAR PRAC WYKONAWCZYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plbyua logo

Rysunek1.ppng

przez internet baner
wrotapodlasiazzielonym

Wniosek o dowód

dowod 01
dyz aptek 2022