Płać kartą w urzędzie

karta bank 01

Kampania informacyjna

Szybki kontakt

Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
tel. 85 657-90-70

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cyfrowy urząd - Wrota Podlasia

Kampania informacyjna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

OSP Milejczyce

osp logo 01

Przydatne odnośniki

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego
Program Rodzina 500 plus
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wrota Podlasia

Liczba gości

Odwiedza nas 463 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Raport z konsultacji społecznych dotyczących Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Milejczyce

    Przedmiotem konsultacji był Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Milejczyce. Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji opinii, propozycji oraz uwag odnośnie Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

    W związku z uwagami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego konieczna była zmiana Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Milejczyce.

 

    Główne zmiany dotyczyły:
    - zmian w kartach projektów – dotyczących mi. in. miejsc realizacji, grupy docelowej, kosztów,
    - dodano podrozdział pogłębiona diagnoza,
     - podziału zadań na kluczowe i uzupełniające. W związku z tymi zmianami resztę Programu zaktualizowano zgodnie z tym podziałem (głównie zmiany w tabelach).

 

    Celem poprawek było zapewnienie spójność dokumentu ze stanowiskiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

 

    Konsultacje trwały od 20.02.2018 r. do 15.03.2018 r. w następujących formach:
    1) Zbierania uwag ustnych
    2) Badanie ankietowe z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety.
    3) Zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza zbierania uwag.

 

   1. Konsultacje społeczne.

    1.1. Uwagi ustne

    W trakcie konsultacji zgłoszono uwagi dotyczące podrozdziału 3.5.1. Infrastruktura sportowa i turystyczna. Uwagi dotyczyły aktualizacji i poprawy w obszarze dóbr kultury i zabytków na terenie gminy Milejczyce.

    1.2. B.adanie ankietowe. Brak uwag.

    1.3. Formularz zbierania uwag. W trakcie trwania konsultacji społecznych nie wpłynął żaden formularz uwag dotyczący obszarów z. degradowanych i do rewitalizacji.

 

    2. Podsumowanie.
    W trakcie konsultacji zgłoszono 2 uwagi ustne. Uwagi zostały uwzględnione

 

     Podrozdział 3.5.1.

    Infrastruktura sportowa i turystyczna został zaktualizowany zgodnie z zgłoszonymi poprawkami. Naniesione poprawki nie wpływają na wyznaczone obszary zdegradowane i rewitalizacji oraz na przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

 

 

Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce

 

Opracowujący:
EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o.
ul. Boh. Monte Cassino 19/57
15-873 Białystok
tel./fax. 85 744 44 60
www.ekoexpert.com.pl

 

(marzec 2018)

 

 

 Raport można też pobrać TUTAJ.

 

 

 

 

 

plbyua logo

Rysunek1.ppng

przez internet baner
wrotapodlasiazzielonym

Wniosek o dowód

dowod 01
dyz aptek 2022