Płać kartą w urzędzie

karta bank 01

Kampania informacyjna

Szybki kontakt

Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
tel. 85 657-90-70

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cyfrowy urząd - Wrota Podlasia

Kampania informacyjna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Przydatne odnośniki

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego
Program Rodzina 500 plus
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wrota Podlasia

Liczba gości

Odwiedza nas 237 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Program Rewitalizacji Gminy Milejczyce

    Obwieszczenie Wójta Gminy Milejczyce w sprawie konsultacji dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejczyce.

  

     Zgodnie art. 17 ust. 2 pkt 3, Ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017r. poz.1023) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) Wójt Gminy Milejczyce zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejczyce.


    Termin konsultacji - od 04 września 2017 do 26 września 2017.

  

    Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:
1.    Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (załącznik nr 1). Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
- drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Gminy Milejczyce, Sekretariat, 17-332 Milejczyce, ul. Szkolna 5.
- osobiście do Urzędu Gminy Milejczyce, Sekretariat, 17-332 Milejczyce, ul. Szkolna 5; w godzinach pracy Urzędu.
2.    Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego przedstawienie uwag  i opinii. Harmonogram spotkań:
- 07.09.2017 r. godz. 11.00 w Świetlicy Wiejskiej w Pokaniewie
- 07.09.2017 r. godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Milejczycach
- 11.09.2017 r. godz. 11.00 w remizie OSP w Rogaczach
- 11.09.2017 r. godz. 13.00 w remizie OSP w Sobiatynie
3.    Zbieranie uwag ustnych w dniach:
11 - 15. 09. 2017 r. w Urzędzie Gminy Milejczyce, 17-332 Milejczyce, ul. Szkolna 5; w godzinach pracy Urzędu.


    Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Milejczyce. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

    Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

 

   Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejczyce.                                                                                                              

                                                                                                                                         Wójt
                                                                                                                                    Jerzy Iwanowiec

 

 

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY MILEJCZYCE

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

 

 

 

 

 

plbyua logo

Rysunek1.ppng

przez internet baner
wrotapodlasiazzielonym

Wniosek o dowód

dowod 01