Płać kartą w urzędzie

karta bank 01

Kampania informacyjna

Szybki kontakt

Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
tel. 85 657-90-70

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cyfrowy urząd - Wrota Podlasia

Kampania informacyjna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

OSP Milejczyce

osp logo 01

Przydatne odnośniki

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego
Program Rodzina 500 plus
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wrota Podlasia

Liczba gości

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 SIERPNIA 2022 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.)
Wójt Gminy Milejczyce zawiadamia, iż Rada Gminy w Milejczycach w dniu 28 czerwca 2022 r. podjęła uchwałę Nr XXII/201/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie gminy Milejczyce.

 

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  na terenie gminy Milejczyce obowiązuje od 1 sierpnia 2022 roku i wynosi: 22 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

1. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 44 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
2. Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób, które zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w wysokości 1 zł od jednego mieszkańca.
3. Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.
Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zagospodarowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych lub zmiany innych danych mających wpływ na wysokość opłaty.
4. Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu płatności. Zmianie uległ jedynie sposób płatności, której można dokonać kartą płatniczą w urzędzie gminy, gotówką u sołtysa lub na wyodrębniony, nowy rachunek bankowy: 23 8092 0001 0021 0034 2000 0310
5. Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właściciela nieruchomości wobec którego została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Zawiadomienie stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z ustawą z dnia 1 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w przypadku gdy opłaty nie są uiszczane w ustalonym terminie.

 

Wójt Gminy Milejczyce
Jerzy Iwanowiec

 

 

plbyua logo

Rysunek1.ppng

przez internet baner
wrotapodlasiazzielonym

Wniosek o dowód

dowod 01
dyz aptek 2022a