Płać kartą w urzędzie

karta bank 01

Kampania informacyjna

Szybki kontakt

Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
tel. 85 657-90-70

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cyfrowy urząd - Wrota Podlasia

Kampania informacyjna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

OSP Milejczyce

osp logo 01

Przydatne odnośniki

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego
Program Rodzina 500 plus
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wrota Podlasia

Liczba gości

Odwiedza nas 99 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Stypendia Zarządu Woj. Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce

Do 10 października można składać wnioski dotyczące stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2017/2018.

 

  Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, średnich zamieszkujący w woj. podlaskim, uzyskujący łącznie następujące szczególne osiągnięcia w nauce:

- średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej, w gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej - 5,00,

-którzy najmniej 3-krotnie zostali laureatem konkursu lub olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim, lub co najmniej raz laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

 

  Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć osoba, która w poprzednim roku szkolnym była uczniem szkoły. W przypadku uczniów, którzy w momencie składania wniosku są niepełnoletni, wniosek w ich imieniu składa rodzic lub opiekun prawny.

Wiarygodność danych zawartych we wniosku potwierdza dyrektor szkoły, do której w poprzednim roku szkolnym uczęszczał uczeń ubiegający się o stypendium.

  Wnioski (uzupełnione elektronicznie) wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2017/2018 oraz podpisaną klauzulą informacyjną RODO, należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, osobiście (Kancelaria ogólna - parter, pokój 022) lub przesłać pocztą (na adres podany poniżej), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2018 r.

  Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2017/2018 wyniesie 4 000 zł.

  Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dn. 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji   Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego.

  Więcej informacji o stypendiach udziela Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego, tel. 85 66 54 536, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

  Wniosek o przyznanie stypendium, oraz druki innych wymaganych dokumentów do pobrania na portalu Wrota Podlasia.

plbyua logo

Rysunek1.ppng

przez internet baner
wrotapodlasiazzielonym

Wniosek o dowód

dowod 01
dyz aptek 2022