Płać kartą w urzędzie

karta bank 01

Kampania informacyjna

Szybki kontakt

Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
tel. 85 657-90-70

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cyfrowy urząd - Wrota Podlasia

Kampania informacyjna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

OSP Milejczyce

osp logo 01

Przydatne odnośniki

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego
Program Rodzina 500 plus
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wrota Podlasia

Liczba gości

Odwiedza nas 69 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sobiatynie - zapytanie ofertowe

  Wójt Gminy Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na zadanie "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sobiatynie, gm. Milejczyce".

 

 Przedmiotem zamówienia jest:
- wymiana pokrycia dachowego,
- wymiana stolarki okiennej,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- wykona podłoża, posadzki, podłogi,
- wykonanie malowania,
- wykonanie elewacji,
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- wykonanie ocieplenia budynku,
- wykonanie ogrzewania.
 Wykonawca zobowiązany jest do dostawy materiałów niezbędnych do wykonania przebudowy świetlicy wiejskiej.

 

  Termin realizacji zamówienia: do 15 maja 2019 r.

 

  Kryteria wyboru oferty: o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniższa zaoferowana cena wykonania prac.

 

  Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:
- nazwę wykonawcy,
- adres wykonawcy,
- NIP wykonawcy,
- cenę za jaką wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z podziałem na cenę netto i brutto, a w przypadku robót budowlanych – kosztorys ofertowy,
- termin realizacji zamówienia,
- okres gwarancji -5 lat od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

 

  Oferty prosimy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Milejczycach, ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce, pokój nr 2 - sekretariat.

 

  Ofertę należy złożyć w terminie do 27.09.2018r. do godz. 12.00.

 

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2018 r. o godz. 12.15.

 

   Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Wójt Gminy Jerzy Iwanowiec tel. 796 563 379.

 

 

Wójt Gminy

Jerzy Iwanowiec

 

 

 

PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBIATYNIE - ZAPYTANIE OFERTOWE

 

PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBIATYNIE - KOSZTORYS OFERTOWY

 

 

 

 

 

 

 

 

plbyua logo

Rysunek1.ppng

przez internet baner
wrotapodlasiazzielonym

Wniosek o dowód

dowod 01
dyz aptek 2022