Płać kartą w urzędzie

karta bank 01

Kampania informacyjna

Szybki kontakt

Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
tel. 85 657-90-70

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cyfrowy urząd - Wrota Podlasia

Kampania informacyjna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

OSP Milejczyce

osp logo 01

Przydatne odnośniki

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego
Program Rodzina 500 plus
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wrota Podlasia

Liczba gości

Odwiedza nas 88 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych - informacja z otwarcia ofert

   

loga 2018 01

 

  Informacja z otwarcia ofert.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem kolektorów słonecznych na terenie Gminy Milejczyce realizowanego na podstawie projektu nr WND-RPPD.08.06.00-20-0068/17

 

    Gmina Milejczyce, ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.), informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na realizację zamówienia kwotę w wysokości 357.356,64 zł brutto.
W terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęły 2 oferty.

 

Dane z otwarcia ofert:

lp. Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty
zł brutto
Termin wykonania zamówienia Okres gwarancji Warunki płatności
1 RZOŃCA
Sp. z o.o.
ul. Żabia 2a
18-400 Łomża
463.860,00 do 28.09.2018 a) Kolektory – 5 lat
b) Zasobniki c.w.u. – 5 lat
c) wykonane prace instalacyjne – 5 lat
d) pozostałe elementy – 5 lat
zgodnie z SIWZ
2 SUNGRANT
Sp. z o.o.
ul. Ciesielska 2/23
15-542 Białystok
418.512,00 do 28.09.2018 a) Kolektory – 10 lat
b) Zasobniki c.w.u. – 10 lat
c) wykonane prace instalacyjne – 5 lat
d) pozostałe elementy – 5 lat
zgodnie z SIWZ

 

    Zamawiający informuje, że Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych [wg załącznika nr 4 do SIWZ]. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

 

Wójt Gminy
Jerzy Iwanowiec

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

 

 

 

 

plbyua logo

Rysunek1.ppng

przez internet baner
wrotapodlasiazzielonym

Wniosek o dowód

dowod 01
dyz aptek 2022