Płać kartą w urzędzie

karta bank 01

Kampania informacyjna

Szybki kontakt

Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
tel. 85 657-90-70

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cyfrowy urząd - Wrota Podlasia

Kampania informacyjna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

OSP Milejczyce

osp logo 01

Przydatne odnośniki

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego
Program Rodzina 500 plus
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wrota Podlasia

Liczba gości

Odwiedza nas 168 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

"Ukierunkowani na sukces - projekt aktywności lokalnej skierowany do młodzieży

   „Ukierunkowani na sukces – projekt aktywności lokalnej skierowany do młodzieży gmin: Drohiczyn, Perlejewo, Grodzisk, Milejczyce", wspólfinansowany ze srodków europejskiego funduszu społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020.

 

Priorytet IX Rozwój Lokalny

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

Wartość projektu: 158 415,00 zł.

Dofinansowanie: 149 116,00 zł.

 

Cel Projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie samodzielności i aktywności społecznej, złagodzenie barier zdrowotnych oraz nabycie kompetencji i kwalifikacji zawodowych u osób – młodzieży w wieku 15-18 lat, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru gmin: Drohiczyn, Perlejewo, Grodzisk, Milejczyce przez zapewnienie kompleksowego wsparcia w ramach instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym, zdrowotnym i zawodowym w okresie od IV do IX. 2018 roku.

 

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do osób: dzieci i młodzieży w wieku 15-18 lat, z obszaru gmin: Drohiczyn, Perlejewo, Grodzisk, Milejczyce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o Pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ustawy o Pomocy społecznej.

Grupą docelową jest młodzież w wieku 15-18 lat są to osoby uczące się bądź kształcące i nie są osobami bezrobotnymi, zarejestrowanymi e PUP, a są osobami biernymi zawodowo.

 

Projektem zostanie objętych 31 osób /16 dziewcząt i 15 chłopców/.

 

Zakres rzeczowy projektu:

1. Przygotowanie indywidualnych ścieżek reintegracji wraz z poradnictwem zawodowym

Poradnictwo zawodowe – 2 godz. na osobę / 31 osób

2. Wdrożenie instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym:

Warsztaty kreowania wizerunku – 20 godz. / 31 osób

Trening kompetencji i umiejętności społecznych – 10 godz. / 31 osób

3. Wdrożenie instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym:

Kurs projektowania i tworzenia mebli ekologicznych – 35 godz. / 23 osoby

Kurs operatora wózka widłowego – 67 godz. / 8 osób

Warsztaty projektowania i szycia przedmiotów użytkowych – 35 godz. / 23 osoby

Kurs do obsługi Parków Linowych /na instruktora i ratownika parku linowego/ - 24 godz. / 8 osób

Kurs obsługi punktu informacji turystycznej – 35 godz. / 23 osoby

4. Wdrożenie instrumentów aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym:

Terapia ruchowa – 25 godz. / 31 osób

Arteterapia - 25 godz. / 31 osób

 

Realizacja projektu rozpocznie się od przeprowadzenia zajęć z arteterapii, terapii ruchowej, kreowania wizerunku, doradztwa zawodowego oraz treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Część tych działań przeprowadzonych zostanie w pomieszczeniach Środowiskowego Domu Samopomocy w Putkowicach Nadolnych należącego do MGOPS.

 

Drugi etap tych zajęć oraz pozostałe kursy i warsztaty ( operator wózka widłowego, projektowanie i tworzenie mebli ekologicznych, projektowanie i szycie przedmiotów użytkowych , obsługa parków linowych) odbędzie się podczas 16- dniowego wyjazdu do Broku. ( 7-22 lipiec 2018 r. ).

 

Rekrutacja odbędzie się w terminie od 03. 04. do 15.04. 2018 r. W razie niezrekrutowania niewystarczającej liczby osób rekrutacja zostanie przedłużona.

 

 

ukierunkowani 2018 plakat

 

 

 

plbyua logo

Rysunek1.ppng

przez internet baner
wrotapodlasiazzielonym

Wniosek o dowód

dowod 01
dyz aptek 2022