Płać kartą w urzędzie

karta bank 01

Kampania informacyjna

Szybki kontakt

Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
tel. 85 657-90-70

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cyfrowy urząd - Wrota Podlasia

Kampania informacyjna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Przydatne odnośniki

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego
Program Rodzina 500 plus
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wrota Podlasia

Liczba gości

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Zmiana projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejczyce

    Zgodnie art. 17 ust. 2 pkt 3, Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017r. poz.1023) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), Wójt Gminy Milejczyce zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących zmiany projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejczyce.

 

 

 

   Termin konsultacji: od dnia 20 lutego 2018 r. do dnia 15 marca 2018 r.

 

     Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:
    1. Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (załącznik nr 1). Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
- drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Gminy Milejczyce, Sekretariat, 17-332 Milejczyce, ul. Szkolna 5.
- dsobiście do Urzędu Gminy Milejczyce, Sekretariat, 17-332 Milejczyce, ul. Szkolna 5; w godzinach pracy Urzędu.

    2. Ankieta dotycząca zmiany projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Wypełnioną ankietę
- drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Gminy Milejczyce, Sekretariat, 17-332 Milejczyce, ul. Szkolna 5.
- dsobiście do Urzędu Gminy Milejczyce, Sekretariat, 17-332 Milejczyce, ul. Szkolna 5; w godzinach pracy Urzędu.

    3. Zbieranie uwag ustnych w dniach:
23.02.2018 r. godz. 8:00-15:00 w Urzędzie Gminy Milejczyce
02.03.2018 r. godz. 8:00-15:00 w Urzędzie Gminy Milejczyce

w pok. nr 4 Urzędu Gminy Milejczyce , 17-332 Milejczyce, ul. Szkolna 5; w godzinach pracy Urzędu.

 

    Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Milejczyce.

    Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

     Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do zmiany projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Milejczyce.

                                                                                                                 Wójt Jerzy Iwanowiec

 

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

 

ANKIETA DOTYCZĄCA PROJEKTU REWITALIZACJI

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROGRAMU REWITALIZACJI

 

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY MILEJCZYCE

 

DIAGNOZA WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

 

REWITALIZACJA - ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plbyua logo

Rysunek1.ppng

przez internet baner
wrotapodlasiazzielonym

Wniosek o dowód

dowod 01