Płać kartą w urzędzie

karta bank 01

Kampania informacyjna

Szybki kontakt

Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
tel. 85 657-90-70

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cyfrowy urząd - Wrota Podlasia

Kampania informacyjna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Przydatne odnośniki

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego
Program Rodzina 500 plus
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wrota Podlasia

Liczba gości

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Apel do hodowców drobiu

W związku z wiosennymi przelotami dzikiego ptactwa, także przez obszar województwa podlaskiego, Wydział Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w trosce o właściwe zabezpieczenie drobiu w gospodarstwach.

     Apel związany jest z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 27 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków zawiązanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r., poz. 2091), a także podyktowany jest wizją lokalną, z której wynika, że nie wszyscy posiadacze drobiu, w związku ze zdiagnozowaną grypą ptaków, zastosowali się do wymaganych środków ostrożności.

     W tej sytuacji, urzędnicy ostrzegają, że w wypadku wystąpienia ogniska grypy ptaków, posiadacze drobiu, którzy nie stosują się do ministerialnych zaleceń, nie będą mogli uzyskać odszkodowania z tytułu uboju tych zwierząt z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej, ani rekompensat.

   

 Poniżej przypominamy o BEZWZGLĘDNYM PRZESTRZEGANIU PONIŻSZYCH ZASAD:

- należy unikać bezpośredniego kontaktu z odchodami dzikich ptaków,

- należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie obiektów hodowlanych przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

- należy chronić obiekty i ich otoczenie przed zakażeniem przez bezpośrednie wektory, jakimi mogą być: sprzęt zootechniczny, środki transportu, dzikie zwierzęta,

- w przypadku chowu drobiu w systemie wolno-wybiegowym, zaleca się, aby sprzęt do pojenia i karmienia znajdował się wewnątrz obiektów inwentarskich oraz zaleca się utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki

- zaleca się, w miarę możliwości, wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób;

- osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, muszą używać odzieży ochronnej i obuwia przeznaczonego wyłącznie tylko dla tego budynku,

- zaleca się oczyszczanie i odkażanie sprzętu oraz narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

- zaleca się codzienny przegląd utrzymywanego drobiu, w szczególności należy zwrócić uwagę na padłe ptaki, spadek pobierania paszy lub nieśności.

   

    Służby informują także, że objawy grypy ptaków są klinicznie mało charakterystyczne i wykazują szerokie zróżnicowanie w zależności od zjadliwości wirusa, gatunku i wieku ptaków, zakażeń towarzyszących, warunków środowiskowych. Niemniej jednak niepokojącymi oznakami w zachowaniu zwierząt powinny być: depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, obrzęk i zasinienie grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podczołowych, kichanie i duszność, biegunka. Padnięcia mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%. Przy zakażaniu wirusami AI, przy niskiej zjadliwości (LPAI) mogą wystąpić objawy ze strony układu oddechowego (z reguły łagodne), depresja, biegunka, zmniejszona produkcja jaj u niosek.

     Służby apelują, aby o każdym niepokojącym przypadku wystąpienia objawów chorobowych, śmiertelności lub obniżenia produktywności ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ Powiatowego Lekarza Weterynarii (nr telefonu Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Siemiatyczach - 85 655-21-60), albo wójta/burmistrza lub sołtysa.

plbyua logo

Rysunek1.ppng

przez internet baner
wrotapodlasiazzielonym

Wniosek o dowód

dowod 01