Płać kartą w urzędzie

karta bank 01

Kampania informacyjna

Szybki kontakt

Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
tel. 85 657-90-70

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cyfrowy urząd - Wrota Podlasia

Kampania informacyjna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Przydatne odnośniki

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego
Program Rodzina 500 plus
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wrota Podlasia

Liczba gości

Odwiedza nas 89 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Nabór wniosków o udzielanie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne iż LGD

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych - to tytułu projektu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”, na który można juz składać wnioski.

 

CEL OGÓLNY 3: Rozwój lokalnego rynku pracy poprzez wzmocnienie przedsiębiorczości powiązań kooperacyjnych i promocji obszaru SLGD TDB do 2023 r.
 CEL SZCZEGÓŁOWY 3.1: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i przetwórstwa lokalnego
 PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.2: Wsparcie przetwórstwa lokalnego.

 

I. Termin składania wniosków:
Termin, od którego można składać wnioski: od 30 stycznia 2017 r. od godziny 8.00
Termin, do którego można składać wnioski: do 13 lutego 2017 r. do godziny 16.00.


II. Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"
ul. Warszawska 51 lok. 7
17-312 Drohiczyn.


III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie:
1) Wniosek jest składany w terminie naboru bezpośrednio czyli: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną;
2) Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane;
3) Dokumenty należy złożyć w siedzibie biura LGD, w dniach trwania naboru, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.30-15.30;
4) Wniosek składany jest w 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z załącznikami. Do każdego egzemplarza wersji papierowej wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym;
5) Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o przyznanie pomocy, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w biurze LGD ten wniosek;
6) O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura LGD w terminie trwania naboru;
7) Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być: przez pracownika LGD, lub samorząd województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza;
8) Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca;
9) Wnioski o przyznanie pomocy powinny być wypełniane w pliku typu EXCEL, natomiast BIZNESPLAN w pliku typu WORD zgodnie z dokumentami udostępnionymi w danym ogłoszeniu.

 

IV. Formy wsparcia i Finanse:
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 70% kosztów kwalifikowanych. Pomoc ma charakter de minimis.
Maksymalna wysokość wsparcia – 500 000,00 zł (70% kosztów kwalifikowalnych)
Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł (70% kosztów kwalifikowalnych)
Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 1.000.000,00 zł.


V. Miejsce udostępnienia dokumentacji:

Pełna dokumentacja dotycząca naborów jest udostępniona:
1) w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn,
2) na stronie www.tygieldolinybugu.pl

W sprawach dotyczących konkursów informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, tel./fax.: 85 655 77 06, e mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Pełna treść ogłoszenia:    ikona pdf

 

 

 

 

 

plbyua logo

Rysunek1.ppng

przez internet baner
wrotapodlasiazzielonym

Wniosek o dowód

dowod 01