Płać kartą w urzędzie

karta bank 01

Kampania informacyjna

Szybki kontakt

Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
tel. 85 657-90-70

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cyfrowy urząd - Wrota Podlasia

Kampania informacyjna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Przydatne odnośniki

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego
Program Rodzina 500 plus
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wrota Podlasia

Liczba gości

Odwiedza nas 74 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Nabór wniosków w LDG Tygiel Doliny Bugu

W dniach 6 - 29 grudnia Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu ogłasza nabór wniosków na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.

 

Tygiel loga projektu

 

 

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 1/2016 oraz NABÓR nr 2/2016
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”

CEL OGÓLNY 3: Rozwój lokalnego rynku pracy poprzez wzmocnienie przedsiębiorczości powiązań kooperacyjnych i promocji obszaru SLGD TDB do 2023 r.

CEL SZCZEGÓŁOWY 3.1: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i przetwórstwa lokalnego

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.1: Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na terenie LGD

na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: podejmowanie działalności gospodarczej
przez: rozwijanie działalności gospodarczej

 

 1. Termin składania wniosków:
  Termin, od którego można składać wnioski: od 6 grudnia 2016 r. od godziny 7.30
  Termin, do którego można składać wnioski: do 29 grudnia 2016 r. do godziny 15.30
 2. Miejsce składania wniosków:
  Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"
  ul. Warszawska 51 lok. 7
  17-312 Drohiczyn
 3. Sposób składania wniosków o dofinansowanie:
  1. Wniosek jest składany w terminie naboru bezpośrednio czyli: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną;
  2. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane;
  3. Dokumenty należy złożyć w siedzibie biura LGD, w dniach trwania naboru, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.30-15.30;
  4. Wniosek składany jest w 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z załącznikami. Do każdego egzemplarza wersji papierowej wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym;
  5. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o przyznanie pomocy, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w biurze LGD ten wniosek;
  6. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura LGD w terminie trwania naboru;
  7. Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być: przez pracownika LGD, lub samorząd województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza;
  8. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.
 4. Formy wsparcia i Finanse – podejmowanie działalności gospodarczej:
  Przy operacji na podejmowanie działalności gospodarczej, pomoc przyznawana jest w formie premii.
  Maksymalna wysokość wsparcia – 100.000,00 zł
  Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 2.500.000,00 zł
 5. Formy wsparcia i Finanse – rozwijanie działalności gospodarczej:
  Przy operacji na rozwijanie działalności gospodarczej, pomoc przyznawana jest w formie refundacji 70% kosztów kwalifikowanych.
  Maksymalna wysokość wsparcia – 300 000,00 zł (70% kosztów kwalifikowalnych)
  Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł (70% kosztów kwalifikowalnych)
  Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 1.350.000,00 zł.
 6. Miejsce udostępnienia dokumentacji:
  Pełna dokumentacja dotycząca naborów jest udostępniona:
  1. w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn,
  2. na stronie www.tygieldolinybugu.pl

W sprawach dotyczących konkursów informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, tel./fax.: 85 655 77 06, e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

plbyua logo

Rysunek1.ppng

przez internet baner
wrotapodlasiazzielonym

Wniosek o dowód

dowod 01