Płać kartą w urzędzie

karta bank 01

Kampania informacyjna

Szybki kontakt

Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
tel. 85 657-90-70

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cyfrowy urząd - Wrota Podlasia

Kampania informacyjna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Przydatne odnośniki

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego
Program Rodzina 500 plus
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wrota Podlasia

Liczba gości

Odwiedza nas 197 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Ogłoszenie naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja druga

Ogłoszenie naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- edycja druga. 

 Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 poz. 40 ze zm.) w związku z Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu odbudowy Zabytków oraz Ogłoszeniem Nr 3/2023 o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

Wójt Gminy Milejczyce ogłasza nabór wniosków  do zgłoszenia do  dofinansowania  z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i opieki nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22.

 

Dotacja będzie przysługiwała właścicielom zabytków ruchomych lub nieruchomych, którzy do dnia 14.08.2023 r. do godziny 12:00 złożą prawidłowo wypełniony wniosek do Urzędu Gminy Milejczyce.

 

 Podmiot uprawniony (wnioskodawca) może złożyć wniosek/wnioski o dofinansowanie w trzech kategoriach:

- do 150 000 złotych,

- do 500 000 złotych,

- do 3 500 000 złotych.

  Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Milejczyce, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach w/w Programu.
Złożenie wstępnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

Szczegóły programu:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow

 

Zarządzenie o naborze oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków znajdują się w załącznikach.

 

Wniosek

 

Zarządzenie Nr 240/2023 Wójta Gminy Milejczyce z dnia 11 sierpnia 2023 r.

plbyua logo

Rysunek1.ppng

przez internet baner
wrotapodlasiazzielonym

Wniosek o dowód

dowod 01