Płać kartą w urzędzie

karta bank 01

Kampania informacyjna

Szybki kontakt

Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
tel. 85 657-90-70

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cyfrowy urząd - Wrota Podlasia

Kampania informacyjna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

OSP Milejczyce

osp logo 01

Przydatne odnośniki

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego
Program Rodzina 500 plus
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wrota Podlasia

Liczba gości

Odwiedza nas 112 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Obwieszczenie Starosty Siemiatyckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego – dotyczy scalenia „MILEJCZYCE I INNE”

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY SIEMIATYCKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021.735 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 2, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2021.247 ze zm.).

zawiadamiam

że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, polegającego na wykonaniu scalenia gruntów obiektu „MILEJCZYCE I INNE” położonych w obrębie wsi Choroszczewo, Lubiejki, Pokaniewo, Pokaniewo Kolonia, Wałki, gm. Milejczyce, pow. siemiatycki, woj. podlaskie.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa i art. 30 ooś do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

Zgodnie z art. 29 ooś każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, w związku z powyższym zawiadamiam o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją w sprawie i składania uwag i wniosków w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach ul. Leg. Piłsudskiego 3 – Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości, tel. (085) 65 66 543, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30.

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku;

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Siemiatyczach.

 

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji i dokonania uzgodnień oraz rozpatrywania uwag i wniosków jest Starosta Siemiatycki.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, Urzędu Gminy Milejczyce oraz na tablicy ogłoszeń we wsi: Choroszczewo, Lubiejki, Pokaniewo, Pokaniewo Kolonia, Wałki.

 

Z up. STAROSTY

Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości

GEODETA POWIATOWY

mgr inż. Roman Łopaciuk

 

źródło: Powiat Siemiatycki

 

 

 

 

plbyua logo

Rysunek1.ppng

przez internet baner
wrotapodlasiazzielonym

Wniosek o dowód

dowod 01
dyz aptek 2022