Szybki kontakt

Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
tel. 85 657-90-70

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Płać kartą w urzędzie

karta bank 01

Gmina milejczyce na

face logo 21

Kampania informacyjna

Cyfrowy urząd - Wrota Podlasia

Kampania informacyjna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

OSP Milejczyce

osp logo 01
Wirtualna wycieczka

Przydatne odnośniki

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego
Program Rodzina 500 plus
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wrota Podlasia

Liczba gości

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

„Aktywni seniorzy w Milejczycach” - zaproszenie do udziału w projekcie

Fundacja Dialog wraz z Rzymskokatolicką Parafią Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Milejczycach zapraszają do udziału w projekcie pn. „Aktywni seniorzy w Milejczycach” nr RPPD.07.02.01-20-0049/19.

 

Klub Seniora w Milejczycach 2021 baner 01

 

Projekt jest współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Jest realizowany w województwie podlaskim na terenie gminy Milejczyce, w okresie od 01.07.2020.r. do 30.06.2023 r.

 

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości usług społecznych jakimi są usługi opiekuńcze w formie stacjonarnej opieki dziennej poprzez prowadzenie klubu seniora oraz przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji grupy seniorów 50 osób niesamodzielnych w wieku 65+ zamieszkujących obszar gminy Milejczyce do 30.06.2023 r.

 

Uczestnicy projektu:
1. Uczestnikiem/uczestniczką Projektu może zostać osoba, która spełnia następujące kryteria:
a) Zamieszkuje teren gminy Milejczyce, w rozumieniu przepisów K.C. (oświadczenie uczestnika).
b) Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (oświadczenie uczestnika).
c) Osoba niesamodzielna: ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. (orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia/ orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/ zaświadczenie lekarskie/ oświadczenie kandydata) lub osoba z niepełnosprawnością ze względu na całościowe zaburzenia.

 

Przewidziane formy wsparcia w projekcie:
1. W projekcie zaplanowano następujące formy wsparcia:
- usługi opiekuńcze – usługi w formie krótkookresowego pobytu w klubie seniora skierowane do osób niesamodzielnych. W klubie seniora będą prowadzone zajęcia mające na celu:
- zagospodarowanie czasu wolnego,
- zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym,
- działania prozdrowotne (edukacja, spotkania z lekarzami), kulturalne (wyjścia do kina, teatru), edukacyjne (np. nauka obsługi komputera),
oraz:
- zajęcia z zakresu kultury fizycznej,
- poradnictwo prawne,
- poradnictwo psychologiczne,
- poradnictwo rodzinne,
- zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania (np. plastyczne, muzyczne).

 

Klub Seniora w Milejczycach 2021 zap 1

 

 

 

 

 

 

 

 

plbyua logo

Rysunek1.ppng

spis grafika nr 2

przez internet baner
wrotapodlasiazzielonym

Wniosek o dowód

dowod 01
dyz aptek 2021 logo