Szybki kontakt

Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
tel. 85 657-90-70

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Płać kartą w urzędzie

karta bank 01

Kampania informacyjna

Cyfrowy urząd - Wrota Podlasia

Kampania informacyjna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

OSP Milejczyce

osp logo 01
Wirtualna wycieczka

Przydatne odnośniki

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego
Program Rodzina 500 plus
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wrota Podlasia
e-TV Bug

Liczba gości

Odwiedza nas 76 gości oraz 0 użytkowników.

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Milejczyce - Dzieci przyszłością Milejczyc

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX -Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. -Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Od dnia 27 lutego 2012 r. w Zespole Szkół w Milejczycach odbywają się zajęcia w ramach programu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Milejczyce – Dzieci przyszłością Milejczyc”. Projekt ten jest realizowany przez MEN ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkoła otrzymała na realizację projektu środki finansowe w kwocie 30 000 zł. Otrzymane fundusze przeznaczone będą na realizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie bazy szkoły w adekwatne do uczniowskich potrzeb materiały dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt.

 

W naszej szkole prowadzone będą:

  • Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych ryzykiem dysleksji.
  • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

Do celów programu należą:

  • zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny oferty edukacyjno-wychowawczo - profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi;
    zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania aktywizujących metod nauczania;
  • zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, w szczególności dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • odniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci uczących się na I etapie oraz zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania rodziców w życie szkoły.

 

Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożonych ryzykiem dysleksji.
Zajęcia odbywają się w czterech grupach po 4 uczniów z klasy I- III szkoły podstawowej (każda grupa po 30 godzin). Zajęcia odbywają sie raz w tygodniu. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w tego typu zajęciach. Zadowoleni są również rodzice uczniów. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

Zajęcia odbywają się w 1 grupie ośmioosobowej. Uczestniczą uczniowie klas I – III szkoły podstawowej. Przewidziana liczba godzin – 30. Wszystkie zajęcia realizowane są z wykorzystaniem scenariuszy przeciwdziałających stereotypom dotyczącym męskich i żeńskim kompetencji edukacyjnych i zawodowych.

W ramach projektu zakupiono dla uczniów komputer stacjonarny i netbook oraz pomoce dydaktyczne, które będą przydatne w realizacji innych działań.
Projekt zakończy się w 21.12.2012 roku.

przez internet baner
wrotapodlasiazzielonym

Przydatne odnośniki

pomoc prawna 02

Wniosek o dowód

dowod 01
dyz aptek logo 2019

Przydatne odnośniki

Stowarzyszenie

senior logo 2017

NSSD

ulotka int operator 2016 01
Decydujmy razem