Szybki kontakt

Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
tel. 85 657-90-70

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Płać kartą w urzędzie

karta bank 01

Kampania informacyjna

Cyfrowy urząd - Wrota Podlasia

Kampania informacyjna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

OSP Milejczyce

osp logo 01
Wirtualna wycieczka

Przydatne odnośniki

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego
Program Rodzina 500 plus
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wrota Podlasia
e-TV Bug

Liczba gości

Odwiedza nas 75 gości oraz 0 użytkowników.

Decydujmy Razem

Cele projektu Decydujmy Razem

 

Wypracowanie modeli partycypacji społecznej w Gminie Milejczyce

Współpraca samorządu ze społeczeństwem, instytucjami, stowarzyszeniami, przedsiębiorcami i miejscowymi liderami.

 

Stworzenie systemu wspierania partycypacji społecznej (system szkoleń, wsparcia animatorów, poradniki z modelowymi rozwiązaniami dot. partycypacji, katalog dobrych praktyk, pakiet zmian prawnych).

 

Animator Partycypacji Społecznej

 

W każdej gminie wójt wyznacza pracownika do roli Animatora Partycypacji Społecznej. W Gminie Milejczyce animatorem została Monika Bałut , kierownik ośrodka kultury. Misją i zadaniem animatora jest zaangażowanie mieszkańców we współdecydowanie o sprawach, które ich dotyczą. Głównym zadaniem grupy będzie partycypacyjne stworzenie programu, w którym zaplanowane zostaną działania ulepszające wybrany wycinek rzeczywistości.

W 2011 roku APS stworzy zespół do spraw partycypacji , czyli dobierze kilka doświadczonych osób, aktywnie wspomagających go w pracy z ludźmi. Następnie wspólnie zbudują grupę do spraw wybranej polityki publicznej do opracowania programu. Zadaniem animatora partycypacji społecznej będzie koordynowanie pracami grupy, organizowanie i prowadzenie spotkań roboczych, koordynowanie warsztatów z ekspertami oraz czuwanie nad całością prac.

 

Zespół do spraw partycypacji w Gminie Milejczyce:

  1. Wójt Gminy Milejczyce, Grażyna Jaszczuk
  2. Sekretarz Gminy Milejczyce, Beata Jonio – Nikitorowicz
  3. Kierownik GOPS w Milejczycach, Piotr Molski
  4. Dyrektor Zespołu Szkół w Milejczycach, Aleksandra Charyton
  5. Barbara Janiszta, nauczyciel
  6. Kierownik GOK-u w Milejczycach, APS - Monika Bałut

 

Program Polityki Publicznej

 

Gmina Milejczyce wybrała z trzech możliwych polityk (integracja społeczna, zrównoważony rozwój, przedsiębiorczość) INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ.

 

Wybrana polityka odnosi się do społeczeństwa i w jej ramach należy zwiększyć aktywność społeczną mieszkańców a także rozwinąć lokalne inicjatywy (np.. Stworzenie kół gospodyń wiejskich, integracja młodzieży poprzez efektywną organizację czasu wolnego, organizacja imprez kulturalnych i sportowych itp..). Celem tych działań będzie przede wszystkim zmniejszenie zróżnicowań pomiędzy obszarami wiejskimi a ośrodkami miejskimi.

 

Grupa zadaniowa natomiast postanowiła stworzyć partycypacyjnie PROGRAM AKTYWIZACJI I ROZWOJU GMINY MLEJCZYCE, który jesienią bieżącego roku zostanie zatwierdzony przez Radę Gminy Milejczyce.

W kolejnych latach (2012-2013) powyższy program będzie realizowany i ewaluowany.

Aby stworzyć program, należy najpierw postawić diagnozę, a więc ocenić sytuację zastaną w różnych aspektach życia gminy, odpowiedzieć sobie na pytanie jak jest w Gminie Milejczyce? Należy określić problem. Następnie na podstawie określonego problemu należy stworzyć drzewo problemowe i wykrystalizować potencjalne zagrożenia związane z danym problemem. W naszym dokumencie, Programie Aktywizacji i Rozwoju Gminy Milejczyce zawarte będą działania zwalczające potencjalne zagrożenia.

Zapraszam w dalszej części spotkania do stworzenia zalążków diagnozy.

przez internet baner
wrotapodlasiazzielonym

Przydatne odnośniki

pomoc prawna 02

Wniosek o dowód

dowod 01
dyz aptek logo 2019

Przydatne odnośniki

Stowarzyszenie

senior logo 2017

NSSD

ulotka int operator 2016 01
Decydujmy razem