Szybki kontakt

Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
tel. 85 657-90-70

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Płać kartą w urzędzie

karta bank 01

Kampania informacyjna

Cyfrowy urząd - Wrota Podlasia

Kampania informacyjna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

OSP Milejczyce

osp logo 01
Wirtualna wycieczka

Przydatne odnośniki

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego
Program Rodzina 500 plus
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wrota Podlasia
e-TV Bug

Liczba gości

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.

Przedszkolaki dumą gminy Milejczyce

 

Projekt „Przedszkolaki dumą gminy Milejczyce”

 

Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 

Numer i nazwa Działania: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 

 

Głównym celem Punktu Przedszkolnego jest zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej i wyrównanie szans edukacyjnych, poprzez objęcie wsparciem dzieci pochodzących ze środowisk wiejskich w wieku 3 - 5 lat w okresie od 01.10.2010– 31.08.2011

 

Szczegółowymi celami Projektu było:
Utworzenie 1 punktu przedszkolnego na terenie gminy Milejczyce,
Objęcie 20 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Milejczyce wychowaniem przedszkolnym,
Wzrost umiejętności komunikacyjnych 20 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Milejczyce,
Wzrost podstawowych kompetencji językowych 20 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Milejczyce,
Wsparcie prawidłowego rozwoju fizycznego 20 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Milejczyce,
Wsparcie tworzenia postaw proekologicznych 20 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Milejczyce.

 

W roku szkolnym 2010/2011 do punktu przedszkolnego uczęszczało 20 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Program zajęć umożliwiał wszechstronny rozwój dzieci i był ukierunkowany na ich potrzeby. Maluchy zdobywały nowe umiejętności i wiadomości o otaczającym świecie, a także świetnie się bawiły. Uczyły się funkcjonowania w społeczeństwie, kształtowały własną osobowość i poczucie współodpowiedzialności grupowej, czemu sprzyjała serdeczna i życzliwa atmosfera.

 

W ramach działalności Punktu Przedszkolnego w Milejczyce nad edukacją dzieci czuwała wykwalifikowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna i opiekuńcza w składzie:

 • nauczyciel prowadzący – Pani Dudicz
 • pomoc przedszkolna – Pani Anna Demianowicz
 • logopeda – Pani Barbara Sidorczuk
 • nauczyciel języka angielskiego – Pani Katarzyna Kwasik
 • nauczyciel zajęć muzyczno- rytmicznych – Pani Dorota Liguz
 • nauczyciel zajęć z przyrody – Pani Barbara Janiszta

 

Działalność wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza Punktu Przedszkolnego prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa i zasadami pedagogiki. Punkt Przedszkolny realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego określoną w rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17 ).

 

Do Punktu Przedszkolnego były przyjmowane były dzieci w wieku 3 - 5 lat, mieszkające na terenie gminy Milejczyce. Warunkiem zgłoszenia dziecka do Punktu Przedszkolnego było wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka do Punktu Przedszkolnego, Deklaracja Uczestnictwa w projekcie dzieci i rodziców, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Karty zgłoszenia dziecka do Punktu Przedszkolnego dostępne były do pobrania w siedzibie Zespołu Szkół w Milejczycach, w biurze projektu.

W wyniku rekrutacji utworzona została podstawowa lista dzieci zakwalifikowanych do Punktu Przedszkolnego oraz lista rezerwowa. W przypadku zmniejszenia się liczby dzieci w Punkcie Przedszkolnym w pierwszej kolejności do Punktu Przedszkolnego rekrutowane będą dzieci z listy rezerwowej, a następnie dzieci z przeprowadzonej dodatkowej rekrutacji.

 

Realizacja projektu obejmowała zajęcia:

 1. Prowadzenie punktu przedszkolnego, grupa docelowa – dzieci w wieku 3-5 lat, 5 razy w tygodniu po 5 godzin zegarowych od listopada 2010 r. do lipca 2011 r. dla 20 dzieci. Zajęcia prowadzone za pomocą różnych form nauczania, jak praca w grupie, gry, zabawy. W ramach zajęć przewiduje się wycieczki edukacyjne i zabawę mikołajkową. Zajęcia będą prowadzone na podstawie m. in. scenariusza przeciwdziałającego stereotypom dotyczącym męskich i kobiecych ról społecznych.
 2. Terapia logopedyczna - grupa docelowa – dzieci w wieku 3-5 lat, 2 razy w miesiącu po 30 minut każde dziecko, w sumie 360 jednostek dydaktycznych od listopada 2010 r. do lipca 2011 r. Celem zajęć jest wzrost umiejętności komunikacyjnych w tym poprzez: wczesne wykrycie ryzyka zaburzeń mowy, wad wymowy i podjęcie niezbędnych działań profilaktycznych wobec dzieci przejawiających określone dysfunkcje w obrębie narządu żucia i aparatu oddechowego; objęcie systematyczną terapią logopedyczną wszystkich dzieci wymagających pomocy w zakresie stwierdzonych zaburzeń i wad wymowy; usprawnienie procesu komunikacji językowych.
 3. Nazywanie świata po angielsku - grupa docelowa – dzieci w wieku 3-5 lat, grupy 6-7 osobowe, 2 razy w tygodniu po 30 minut dla każdej grupy, w sumie 216 jednostek dydaktycznych od listopada 2010 r. do lipca 2011 r.. Celem zajęć jest uwrażliwienie dzieci na język angielski poprzez osłuchanie się dziecka z językiem, nabycie podstawowych kompetencji w zakresie posługiwania się językiem angielskim, zachęcenie do dalszej nauki.
 4. Zajęcia rytmiczno – korekcyjne - grupa docelowa – dzieci w wieku 3-5 lat, 1 grupa 20 osobowa, 8 razy w miesiącu po 30 minut, w sumie 72 jednostki dydaktyczne od listopada 2010 r. do lipca 2011 r. Celem zajęć jest wyrabianie nawyku prawidłowej postawy,; eliminowanie wd postawy ciała takich jak: plecy okrągłe, plecy płaskie, boczne skrzywienie kręgosłupa, prowadzenia działań profilaktycznych w celu nie dopuszczenia do powstania ww. wad postawy, kształtowania nawyku prawidłowej postawy ciała, ćwiczenia koncentracji i poczucia rytmu, rozwój słuchu i poczucia rytmu, różne poziomy komunikowania się w grupie, wykorzystanie różnych środków wyrazu artystycznego. W ramach zajęć przewiduje się raz w miesiącu wyjazdy na basen.
 5. Spotkania z przyrodą - grupa docelowa – dzieci w wieku 3-5 lat, 1 grupa 20 osobowa, 2 razy w miesiącu po 30 minut, w sumie 18 jednostek dydaktycznych od listopada 2010 r. do lipca 2011 r. Celem zajęć będzie uwrażliwienie dzieci na potrzeby przyrody, kształtowanie postaw proekologicznych.

 

Na rok szkolny 2010/2011 przewidziano dla uczestników projektu wiele ciekawych zajęć, imprez okolicznościowych i wycieczek. Zaplanowano i zrealizowano wycieczkę edukacyjną do Parku Dinozaurów w Jurowcach, oraz wycieczkę do Teatru Lalek w Białymstoku połączoną z zabawą mikołajkową, raz w miesiącu zaplanowane były wyjazdy na basen. Zakupiono wiele materiałów do zajęć i zabawek.

przez internet baner
wrotapodlasiazzielonym

Przydatne odnośniki

pomoc prawna 02

Wniosek o dowód

dowod 01
dyz aptek logo 2019

Przydatne odnośniki

Stowarzyszenie

senior logo 2017

NSSD

ulotka int operator 2016 01
Decydujmy razem