Szybki kontakt

Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
tel. 85 657-90-70

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Płać kartą w urzędzie

karta bank 01

Gmina milejczyce na

face logo 21

Kampania informacyjna

Cyfrowy urząd - Wrota Podlasia

Kampania informacyjna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

OSP Milejczyce

osp logo 01
Wirtualna wycieczka

Przydatne odnośniki

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego
Program Rodzina 500 plus
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wrota Podlasia
e-TV Bug

Liczba gości

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

"Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych..."

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. poz. 1339), ustawodawca nakłada na rolników obowiązki wynikające z w/w ustawy i rozporządzenia.

 

  Zgodnie z ustawą Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn.zm.) organem, który dokonuje kontroli jest Inspekcja Ochrony Środowiska. Kontroli podlegają następujące zagadnienia oraz dokumenty:

- stosowanie nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem,

- rolnicze wykorzystanie nawozów w pobliżu wód powierzchniowych,

- rolnicze wykorzystanie nawozów na terenach o dużym nachyleniu,

- okresy nawożenia,

- warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami,

- dawki i sposoby nawożenia azotem,

- plan nawożenia azotem,

- umowy, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, tzn. umowy, zawarte w formie pisemnej, dotyczące zbycia nawozów naturalnych dobezpośredniego rolniczego wykorzystania,

- dokumenty, w których zgodnie z ust. 2 rozdziału1.3. Programu działań, dokumentuje się termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesienne uprawy,

- mapy, szkice działek z zaznaczeniem lokalizacji pryzmy oraz daty złożenia obornika w danym roku na danej działce, w sytuacji czasowego przechowywania obornika bezpośrednio na gruntach rolnych.

 

  Podczas dotychczas przeprowadzonych kontroli, Inspekcja Ochrony Środowiska,stwierdzała najczęściej następujące nieprawidłowości:

- brak dokumentacji stosowania Programu Działań,

- stosowanie nawozów w terminach, w których wykorzystanie jest niedozwolone,

- odcieki z płyty obornikowej,

- niewłaściwe magazynowanie kiszonki,

- przekroczenie maksymalnej dozwolonej do stosowania dawki nawozów naturalnych,

- zlokalizowanie pryzmy na terenie o spadku wyższym niż 3%.

 

  W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska może wydać decyzje administracyjne ustalające termin usunięcia nieprawidłowości oraz decyzje ustalające obowiązek uiszczenia opłaty.

 

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI - PISMO DO ROLNIKÓW

 

 

 

 

 

 

Rysunek1.ppng

przez internet baner

spis rolny 2020 modul

wrotapodlasiazzielonym

Przydatne odnośniki

pomoc prawna 02
plbyua logo

Wniosek o dowód

dowod 01
dyzury aptek 2020

Przydatne odnośniki

Stowarzyszenie

senior logo 2017

NSSD

ulotka int operator 2016 01
Decydujmy razem