Szybki kontakt

Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
tel. 85 657-90-70

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Płać kartą w urzędzie

karta bank 01

Kampania informacyjna

Cyfrowy urząd - Wrota Podlasia

Kampania informacyjna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

OSP Milejczyce

osp logo 01
Wirtualna wycieczka

Przydatne odnośniki

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego
Program Rodzina 500 plus
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wrota Podlasia
e-TV Bug

Liczba gości

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sobiatynie - zapytanie ofertowe

  Wójt Gminy Milejczyce zaprasza do złożenia oferty na realizcję zadania PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBIATYNIE.


Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sobiatyno, polegające na:
- wymianie pokrycia dachowe,
- wymianie stolarki okiennej,
- wymianie stolarki drzwiowej,
- wykonaniu podłoża, posadzki, podłogi,
- wykonaniu malowania,
- wykonaniu elewacji,
- wykonaniu instalacji elektrycznej,
- wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- wykonaniu ocieplenia budynku,
- wykonaniu ogrzewania.


Wykonawca zobowiązany jest do dostawy materiałów niezbędnych do wykonania przebudowy świetlicy wiejskiej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarze robót stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Termin realizacji zamówienia: do 20 października 2018 r.

 

Kryteria wyboru oferty: o wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniższa zaoferowana cena wykonania prac.

 

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, która powinna zawierać:
- nazwę wykonawcy,
- adres wykonawcy,
- NIP wykonawcy,
- cenę za jaką wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z podziałem na cenę netto i brutto, a w przypadku robót budowlanych – kosztorys ofertowy,
- termin realizacji zamówienia,
- okres gwarancji -5 lat od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

 

Oferty prosimy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Milejczycach, ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce, pokój Nr 2 - Sekretariat.

 

Ofertę należy złożyć w terminie do 27.07.2018r. do godz. 12.00

 

Otwarcia ofert nastąpi w dniu 27.07.2018 r. o godz. 12.15

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Wójt Gminy Jerzy Iwanowiec tel. 796 563 379

 

Wójt Gminy

Jerzy Iwanowiec

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDMIAR RPAC WYKONAWCZYCH

 

KOSZTORYS OFERTOWY

 

 

 

 

 

 

 

przez internet baner
wrotapodlasiazzielonym

Przydatne odnośniki

pomoc prawna 02

Wniosek o dowód

dowod 01
dyz aptek logo 2019

Przydatne odnośniki

Stowarzyszenie

senior logo 2017

NSSD

ulotka int operator 2016 01
Decydujmy razem