Szybki kontakt

Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
tel. 85 657-90-70

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Płać kartą w urzędzie

karta bank 01

Gmina milejczyce na

face logo 21

Kampania informacyjna

Cyfrowy urząd - Wrota Podlasia

Kampania informacyjna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

OSP Milejczyce

osp logo 01
Wirtualna wycieczka

Przydatne odnośniki

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego
Program Rodzina 500 plus
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wrota Podlasia
e-TV Bug

Liczba gości

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Milejczyce - zmiany w postępowaniu

Wójt Gminy Milejczyce zawiadamia o zmianie treści Specyfkacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu przetargowym dotyczącym dostawy i montażu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Milejczyce.

 

   loga 2018 01

 

    Gmina Milejczyce, ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.), przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości oraz wprowadza zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
    1. Wykonawca wnosi o podanie ilości zestawów kolektorów słonecznych typu S-l z zastosowaniem dw>óch płaskich kolektorów słonecznych i zasobnika ciepłej wody o pojemności 3001 dla 4 osób włącznie oraz typu S-2 z zastosowaniem trzech płaskich kolektorów słonecznych i zasobnika ciepłej wody o pojemności 4001 dla więcej niż 4 osób.
    Zamawiający wyjaśnia, że zamówienie obejmuje dostawę wraz z montażem 20 zestawów kolektorów słonecznych typu S-l oraz 16 zestawów kolektorów słonecznych typu S-2.
   

   2. Wykonawca twierdzi, że w formularzu ofertowym wy załącznika nr 1 do SIWZ istnieje zapis „87 zestawów kolektorów słonecznych służących do przygotowania ciepłej wody użytków’ej w 87 budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Milejczyce”, podczas gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale II SIWZ i załączniku nr 2 do SIWZ oraz we wzorze umowy jest mowa o 36 zestawach. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie rozbieżności.
    Zamawiający w odpowiedzi przedstawia w załączeniu poprawiony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ).
   

    3. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania kolektory z dowolnym typem powłoki absorbera, np. typu BlueTec lub TiNOX, z jednoczesnym wymogiem zapewnienia wymaganych parametrów minimalnych opisanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie z zastrzeżeniem spełnienia przez oferowany towar pozostałych parametrów minimalnych określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.
   

    4. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający uzna elastyczną rurę typu SNP ze stali nierdzewnej w otulinie kauczukowej min. 13 mm grubości, łączoną połączeniami skręcanymi, za równoważną względem opisanego w projekcie miedzianego nośnika glikolu. Wykonawca twierdzi, że rury ze stali nierdzewnej SNP to wygodne w zastosowaniu dla instalacji solarnych rozwiązanie. Można je dostosować elastycznie do warunków zabudowy przewodów instalacji, np. w bruzdach ściennych, wolnych kanałach wentylacyjnych itp. Jest to przewaga rury elastycznej nad rurą miedzianą, której nie można dowolnie profilować, a jedynie za pomocą kolanek o ograniczonej rozwartości. Ponadto mniejsza ilość połączeń na rurze elastycznej w porównaniu do rury miedzianej, znacznie ogranicza ryzyko przecieków w przyszłości, bo to na łączeniach mogą one występować przede wszystkim.
    Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.
   

    5. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający uzna funkcję sterownika pozwalającą zliczać i obrazować graficznie uzyskaną energię cieplną w okresach: dzienny, tygodniowy, miesięczny i wieloletni za równoważną względem ciepłomierza opisanego w projekcie.
Zamawiający podtrzymuje parametry sterownika określone w załączniku nr 2 do SIWZ.
    Zamawiający jednocześnie, działając w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 18.04.2018 r. do godz. 12:00. Termin otwarcia ofert zostaje tym samym przesunięty na dzień 18.04.2018 r. godz. 12:30. W związku z powyższym termin wniesienia wadium zostaje przedłużony do dnia 18.04.2018 r. do godz. 12:00.
    Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzone zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.     

    Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają w mocy.

ZPIN.271.4.2018 - WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KOLEKT.SŁON. DO GM. MILEJCZYCE

 

FORMULARZ OFERTOWY     ikona word    ikona pdf

 

 

loga 2018 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek1.ppng

przez internet baner

spis rolny 2020 modul

wrotapodlasiazzielonym

Przydatne odnośniki

pomoc prawna 02
plbyua logo

Wniosek o dowód

dowod 01
dyzury aptek 2020

Przydatne odnośniki

Stowarzyszenie

senior logo 2017

NSSD

ulotka int operator 2016 01
Decydujmy razem