Szybki kontakt

Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
tel. 85 657-90-70

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Płać kartą w urzędzie

karta bank 01

Kampania informacyjna

Cyfrowy urząd - Wrota Podlasia

Kampania informacyjna

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

OSP Milejczyce

osp logo 01
Wirtualna wycieczka

Przydatne odnośniki

Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego
Program Rodzina 500 plus
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Wrota Podlasia
e-TV Bug

Liczba gości

Odwiedza nas 66 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

"Budujemy Kapitał Społeczny Gminy Milejczyce"

    Gmina Milejczyce przystępuje do realizacji projektu pod nazwą „Budujemy Kapitał Społeczny Gminy Milejczyce”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

 

    budujemy kapital loga ue

 

  Partnerem przy realizacji projektu jest Fundacja Pro Anima z siedzibą w Białymstoku.

 
   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:
OSI PRIORYTETOWEJ IX: ROZWÓJ LOKALNY, DZIAŁANIA 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, PIORYTET INWESTYCYJNY 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

 

Cel główny projektu:
   Celem głównym jest podniesienie aktywności 15 (11K, 4M) mieszkańców Gminy Milejczyce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy wykorzystaniu instrumentów aktywnej integracji w ramach Programu Aktywności Lokalnej do końca XII 2018.

 

Oferta projektu:
1. AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK PROJEKTU
a) Stworzenie kontraktu socjalnego,
b) Warsztaty z profilaktyki agresji i przemocy,
c) Doradztwo psychologiczne − coaching indywidualny,
d) Warsztaty ziołowe wzmacniające zaradność i samodzielność.
2. AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK PROJEKTU
Z OTOCZENIEM
a) Trening kompetencji społecznych dla Rodzin,
b) Festyn integracyjny "Zbudujmy kapitał społeczny Gminy Milejczyce".
3. AKTYWNA INTEGRACJA ZAWODOWA – DORADZTWO ZAWODOWE
a) Grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe.
4. AKTYWNA INTEGRACJA ZAWODOWA – SZKOLENIA ZAWODOWE
a) Szkolenia zawodowe dla wszystkich uczestników projektu:
robotnik gospodarczy z obsługą wózków jezdniowych (uprawnienia UDT),
prawo jazdy kat. B,
kurs pomoc kuchenna.
5. STAŻE ZAWODOWE
a) Staże zawodowe dla 6 uczestników projektu.

 

Grupa docelowa:
Grupę docelową stanowić będzie 15 mieszkańców województwa podlaskiego (Gmina Milejczyce), zamieszkujących na terenie działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Milejczycach, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem, którzy nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej oraz osób długotrwale bezrobotnych, biernych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi, wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo−wychowawczych. Grupę docelową stanowią osoby z dysfunkcjami i zachowaniami nie powodującymi chęci do podnoszenia kwalifikacji, z niską motywacją, brakiem wiary we własne siły.

 

Rekrutacja:
Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, z zastrzeżeniem, ze będzie skierowana wyłącznie do klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejczycach. Realizowana będzie
w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno−promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby osób, przy zachowaniu zasady równości szans i niedyskryminacji. Prowadzona będzie z największym natężeniem w I i II miesiącu realizacji projektu.

 

Kryteria formalne:
- zamieszkanie na terenie wiejskim województwa podlaskiego,
- przynależność do grupy docelowej.

 

Kryteria pierwszeństwa:
- korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) + 10 pkt,
- osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego + 8 pkt,
- osoby z wykształceniem do ISCED3 + 4 pkt,
- kobiety + 2 pkt.

 

Termin naboru:
2018.01.01 – 2018.02.28

 

Okres realizacji:
Projekt realizowany w okresie 2018.01.01 – 2018.10.31

 

Efekty projektu:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których została podniesiona aktywność: 15 ,
Liczba osób, którzy uczestniczyli w szkoleniu Robotnik gospodarczy: 4,
Liczba osób, którzy uczestniczyli w Kursie prawa jazdy kat. B: 4,
Liczba osób, którzy uczestniczyli w szkoleniu Kurs Pomoc kuchenna: 4.

 

Biuro projektu:
Gmina Milejczyce, ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce, tel. 85 657 90 70, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.milejczyce.pl

 

 

Wartość dofinansowania z UE: 140 914,45 zł

 

 

    REGULAMIN PROJEKTU

 

   FORMULARZ REKRUTACYJNY

 

    OŚWIADCZENIE O DOŚWIADCZANIU WIELOKROTNEGO WYKLUCZENIA SPOŁ.

 

    PROTOKÓŁ Z OKAZANIA DOKUMENTU POTWIERDZ. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

 

 

 

plakat budujemy kapital

 

 

 

Wybory do Izb Rolniczych

logo PIR 0
przez internet baner
wrotapodlasiazzielonym

Przydatne odnośniki

pomoc prawna 02

Wniosek o dowód

dowod 01
dyz aptek logo 2019

Przydatne odnośniki

Stowarzyszenie

senior logo 2017

NSSD

ulotka int operator 2016 01
Decydujmy razem